BETON ve KALIP

BETON ve KALIP

Beton ve Kalıp

Günlük dilde beton dökmek diye yerleşen betonun kalıba yerleştirilmesi beton üretiminde en çok hafife aldığımız işlerdendir. Yaygın uygulamaya ne denli duyarsız, bilgisiz ve de ilgisiz olduğumuzu “beton atmak” gibi atıp tutan bir deyimde görebiliriz. Atıp tutmak konusunda gaz tenekeleri ile saatte altmış metreküpe varan beton üretme kapasitesine erişilmiştir.  İnşaatçıların bir kısmının “Mardin Pompa” dedikleri gaz tenekeleri ile malzemelerin rasgele karılarak adeta ishal olmuş bağırsak ürünü gibi malzemeye beton denmiştir. Böyle bir mirasın üzerine hazır beton kavramını eklemek kolay olmayacaktır ve de kolay olmamaktadır.

Betonun üretim sorunlarının yeterince bilinmediği ve tartışılmadığı bir ortamda beton üretiminin böylesine oldu bittiye gelmesi doğaldır. Siyaset adamlarının temel atma töreni adı altında oynadıkları tiyatro, bütün bu ciddiyetsizliklerin ciddiye alınmasına neden olmuştur. O törenleri düzenleyen yatırımcı kurum ve kuruşların, mühendis siyasetçilerin, şantiye teknisyenlerinin beton üretimini nasıl algıladıkları yeterince tescil edilmiştir. Temel atma da beton atma gibi millileştirilmiştir. O kadar ki, törenle imal edilen temel sömeli TBMM ye getirilerek eleştiri konusu edilmiştir. Ancak, bu yapılanlara üzülmek ve de olan biteni sorgulamak yerine, gösterinin sürdürülmesi gelenek halini almıştır.

Bugünkü hazır beton üretiminin böyle bir geçmişin ardından gündeme gelmiştir. Beton üretimindeki sorunlar hazır beton üreticisi kuruluşların gücü ve ilgisi ile aşılamayacak büyüklükte ve yaygınlıktadır. Sorunun en önemli boyutunun çimento, agrega, sudur. Ne var ki, “beton atma” anlayışı, bu temel malzemelerin ciddi biçimde ele alınmasının, isteseniz bile ele alınamamasının önündeki en önemli engeldir. Aynı biçimde, betonarme yapılarda beton ile birlikte kullanılan donatı da benzeri bir denetimsizlik içindedir.

Gönlüm, bugün ülkemizdeki teknisyenlerin dilatasyon, soğuk derz, geçirimsizlik, büzülme (rötre), sehim, betonda yüzey kalitesi… gibi sorunları tartışıyor olmasını isterdi.

Beton, kalıp, iskele, perde kalıbı, kolon kalıbı, prekast kalıp, kiriş kalıbı

Cihat Uysal

Mimar Y.Müh.