PERDE KALIBI PERDE KALIBI PERDE KALIBI

PERDE KALIBI

Perde Kalıbı;

Perde Kalıbı; dökümü yapılacak taşıyıcı sistem elemanının iki tarafına kalıp kurulamadığı durumlarda kullanılır. Standart kalıplar da kalıp dökümü yapılacak sistem elemanı karşılıklı olarak kurulur ve ankraj milleri ile yatay basınç yükünü karşılar ve kalıp sisteminin yatay deplasman yapmasını engeller. Perde ölçülerinin standartların çok üstünde olması, barajlar, hücresel radye temel dış duvarları, izalasyonlu perde duvarları gibi özel durumlarda kalıplar çift taraflı kurulamaz. Tek yönlü kalıp sistemi tek taraflı kurularak yatay basıncı karşılamak için tasarlanmıştır. Ahşap Kirişli Kalıp Sistemi veya Modüler Kalıp Sistemine eklenen dikey kuşaklar ve ağır yük payandaları ile perde duvarına eklenen kalıcı ankraj ile kalıp tek taraflı olarak yatay yükleri karşılar. Farklı yüksekliklere göre beton basıncı, basınç değerlerine göre de farklı destek tipleri belirlenir. Bu Sistem tırmanma ekipmanları ile tırmandırılabilir. Perde kalıbı Sistem kurulumdan sonra tek parça halinde demonte edilmeksizin kullanılır.

Perde kalıbı sisteminde kalıplar vinç ile taşınır. Bu sistemde farklı yüksekliklere göre sistem farklı çözümler getirir. Sistem seçiminde yanal beton basıncı hesaplanır. Bu değerlere göre plywood kalınlık miktarı, ahşap kiriş açıklıkları, dikey kuşak mesafeleri ve yatay kuşak açıklıkları hesaplanarak kalan basıncı karşılamak üzere destek tipi seçilir.

Kurulumu kolay çok tekrarı mümkün olan bu perde kalıp sistemi dünyada ve ülkemizde oldukça yaygın kullanım alanı bulmaktadır. Bir vinç yardımı ile taşınılıp yer değiştirilen bu kalıp sistemi büyük yüzeyleri bir parçada oluşturmamızı sağladığı için çok düzgün beton yüzeyleri elde etmemize olanak vermektedir. Bu nedenle de bu kalıp sistemi ayrıca tercih edilmektedir. Maliyetleri azaltarak düzgün betonu daha uygun fiyatlarla elde etmemizi sağlar.

Perde Kalıbı ; Özgün İskele Kalıp olarak uzun yıllar boyunca uyguladığımız bir sistemdir.   Gelişen günümüz şartlarına uygun kalıp çözümleri içerisinde perde ve kolon kalıp imalatlarının  büyük bir bölümünü teşkil eden bu sistemde, kuruluşumuz daima sizlere hizmet etmeyi amaçlamıştır.

Galeri