KÖPRÜ, VİYADÜK KALIPLARI KÖPRÜ, VİYADÜK KALIPLARI KÖPRÜ, VİYADÜK KALIPLARI

KÖPRÜ, VİYADÜK KALIPLARI

Başlık Kalıbı ;

Köprü, viyadük kalıpları ;

Tek taraflı beton yüzeyler ve yüksek katlı yapılar için tasarlanan kalıp ve kalıpları destekleyen korkuluklu konsollardan oluşur. Genellikle baraj projeleri, köprüler, köprü başlık, yüksek istinat duvarları, çok katlı binalar ve silolar gibi yapıların inşaasında kullanılır.

Tırmanır kalıp sisteminde kalıp; konsolun dikey kuşakları ile gergi kancaları vasıtasıyla bağlanır ve bir bütün olarak vinç ile hareket ettirilebilir. Bu; inşaat sürelerinde büyük bir zaman tasarrufu elde etmenizi sağlayacaktır. Payandalar sayesinde projenize uygun açılı beton dökümüne elverişlidir.

Başlık kalıbı sisteminde ilk dökümde beton içinde kalacak olan ankraj mili; ikinci dökümde konsola bağlanarak kalıbın taşınmasını sağlar. Konsollarda bulunan özel köşebentlere bağlanan H20 Ahşap kiriş yada 8×20 ahşap kereste üzerine ahşap kalaslar konarak güvenli bir çalışma platformu hazırlanır. Böylece hem ekonomik hem de güvenli bir sistem elde edilir.

Beton basıncı;  kuşak, payanda ve konsol vasıtası ile bir önceki dökümde beton içerisinde bırakılan kalıcı ankraja aktarılır. Maliyet ve verimlilik açısından öne çıkan bir sistemdir. Sistemin çok amaçlı destek elemanlarından oluşması ve modüler tasarımı sayesinde her türlü geometriye ve ihtiyaca en iyi derecede uygunluk gösterir.

Sistemi oluşturan destek elemanlarının yüksek taşıma kapasitesi sayesinde ve ankraj sisteminden en iyi şekilde yararlanılarak geniş tırmanma platformları kurulabilir.

Beton yüzeyine, eğimine veya çalışma şartlarına göre platformlara ve kalıba belirli bir açı verilebildiği için hem uygulama alanına maksimum uyum sağlar hem de çok daha güvenli çalışma şartları sağlanmış olur.

Başlık Kalıbı; viyadük başlıklarının yerinde dökümünü sağlar. Yüksekte güvenli çalışma imkanı sağlar. Düzgün beton yüzeyi elde edilir.

Bu yöntem sürekli ve hızlı bir uygulamayı beraberinde getirmekte, ek bir iskele gereksinimini ortadan kaldırmaktadırlar. Ana ilke olarak, yükseklik sınırlı, ufak boyutta, çift cidarlı, rijit konstrüksiyonlu ve zeminle bağıntısız asma bir sisteme dayanmaktadır. Asma işlemi çelik ya da ahşap bir çerçeve ile sağlanmaktadır. Kaldırma işlemi tırmanır kalıplarda vinç kullanılarak kaldırılmakta ve bir üst kademeye çıkarılmaktadır.  Kaldırma sırasında temel ve ya sertleşmiş bir beton yüzey, mesnet görevi görmektedir. Uygulama fotoğraflarını aşağıdaki linkten görebilirsiniz.

Galeri